Hopa Cupa je projekt Udruge PaRiter za ljudska prava i građansku participaciju iz Rijeke.

Hopa Cupa je web stranica Udruge za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter. Hopacupa.org ima za cilj promovirati odgovorno spolno ponašanje, te uz znanstveno utemeljene i pouzdane informacije o kontracepciji možete pratiti i provokativni blog o seksualnosti i edukaciji kojeg pišu naše mlade snage.

Više o PaRiteru pročitajte ovdje, a naš rad možete pratiti i putem FacebookaInstagrama ili Twittera. Ako tražite podatke i relevantne, znanstveno utemeljene informacije o prekidu trudnoće, znajznanje.org  je web adresa, a održavamo i Facebook stranicu na kojoj progovaramo o prekidu trudnoće s ciljem smanjenja stigmatizacije i društvene osude.

Izradu i održavanje ove web stranice financijski podržava Global fund for women, Frida - Young feminist fund i Sigrid Rausing Trust. Sva izvješća o radu PaRitera možete pronaći na ovoj stranici

 

 

 

Ljudska prava i kontracepcija - kakve to veze sada ima?

PaRiter provodi različite projekte s mladima i za mlade, među kojima je i portal hopacupa.org. Ovim portalom želimo približiti informacije o kontracepciji i odgovornom spolnom ponašanju mladim ljudima, a sve kako bi donosili odluke temeljene na znanstvenim činjenicama.

Znači: mi znamo da je seks dio života, a vi ste ovdje kako bi naučili da je odgovoran seks ipak najbolji dio cijele priče. Dodavat ćemo nove informacije kako budu pristizale, kako o kontracepciji, tako i o pristupu ginekološkim uslugama. Na vama je da pročitate i pridržavate se uputa. Sretno :)

Udruga za ljudska prava i građansku participaciju "PaRiter" neprofitna je udruga iz grada Rijeke. Ime je dobila po latinskoj riječi pariter koja znači jednako, zajedno, skupa. Osnovana je s ciljem podizanja svijesti o ljudskim pravima, građanskom aktivizmu i ulozi pojedinca/ke u i prema društvu.

PaRiter educira, informira i osvještava o problematici ljudskih prava, i to kroz projekte, radionice, građanske akcije itd. Posebnu pažnju posvećujemo odgoju, edukaciji i informiranju mlađih naraštaja, za koje držimo da su preduvjet za stvarane zdravog i aktivnog društva, svjesnog svoje uloge, ali i obveza prema društvu i pripadnicima/cama društva u kojem žive. Više o PaRiteru možete pronaći na ovoj stranici.