Udruga PaRiter i reproduktivna prava

Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter je osnovana 2014. godine i to prvenstveno kao reakcija na pasivno okruženje.

Iste godine je osnovana i web stranica znajznanje.org koja služi kao mjesto za informiranje o reproduktivnim pravima i pravu na prekid trudnoće.

U 2015. godini su se ta dva neovisna subjekta spojila i PaRiter je započeo s projektima orijentiranim ka reproduktivnim pravima, gradeći svoju praksu na postojećim resursima.

Mi smatramo da su reproduktivna prava i reproduktivna pravda neodvojivi od koncepta ljudskih prava. Ne postoji način da bilo koja osoba prakticira i jedno od svojih temeljnih ljudskih prava ako ne može kontrolirati vlastitu reprodukciju.

Svjedočimo širenju konzervativnih ideologija i rastu netrpeljivosti prema seksualnosti i rodnim pitanjima. Seks je sada veći tabu nego što je bio 1970-tih godina. Promoviraju se apstinencijski programi koji dokazano čine veću štetu nego korist.

Naime, mlade osobe ne možemo spriječiti da istražuju vlastitu seksualnost. Možemo ih samo spriječiti da čine na odgovoran način.

PaRiter je do sada proveo niz akcija vezanih uz reproduktivna prava, što u nacionalnom, što u internacionalnom prostoru. Zagovaramo, ukazujemo, pružamo informacije. Hopacupa.org je jedan od načina na koji želimo upoznati što više ljudi s njihovim reproduktivnim mogućnostima.