Peticija za uvođenje seksualnog obrazovanja u škole!

Na inicijativu portala Reci.hr te uz podršku 16 inicijativa i udruga danas je pokrenuta Peticija za uvođenje sveobuhvatnog seksualnog obrazovanja u škole kao obveznog nastavnog predmeta!

KLIK za pristup peticiji!

Kampanja 'Nisam tražila' razotkrila je razmjere seksualnog uznemiravanja i nasilja u obrazovnim ustanovama, na radnim mjestima, na ulicama naših gradova. Nebrojena bolna svjedočanstva, deseci prijava seksualnog uznemiravanja i nasilja upućenih na adrese hrvatskih akademija i fakulteta, svjedoče o dva ključna problema: nekažnjavanju seksualnog nasilja i nedostatku sustava prevencije. 

Razmjeri ovog problema, za koji nitko ne želi preuzeti odgovornost, zastrašujući su: svako peto dijete doživjelo je neki oblik seksualnog nasilja, a više od 90 posto seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja ne bude nikada prijavljeno ili otkriveno.

Sveobuhvatno seksualno obrazovanje unutar sustava obrazovanja jedan je od najvažnijih alata u prevenciji seksualnog uznemiravanja i nasilja. Međutim, zdravstveno obrazovanje kakvo trenutno postoji u školama, a uvedeno je 2019. godine kao izvannastavni predmet – niti je adekvatno niti se provodi. 

Više od 80 posto mladih želi seksualnu edukaciju u školama! 

Unatoč jasnim dokazima da sveobuhvatno seksualno obrazovanje štiti djecu i mlade te koristi društvu u cjelini, u Hrvatskoj 2021. godine djeca i mladi nemaju pristup seksualnom obrazovanju unutar obrazovnog sustava.

Istraživanja provedena među mladima prije deset godina pokazala su da 83 posto njih želi seksualnu edukaciju u školama, što je potvrdilo i istraživanje provedeno prije tri godine u kojem su mladi u Hrvatskoj odgovarali na pitanja što znaju i što uče o seksualnosti, ai 80 ih se izjasnilo da žele seksualno obrazovanje u škole! Konkretno, žele učiti o slobodnom i informiranom pristanku, reproduktivnom zdravlju, o rodno uvjetovanom nasilju, rodnom identitetu i seksualnoj orijentaciji te seksualnom nasilju. Žele, dakle, učiti o temama koje postojeći izvannastavni predmet Zdravstvenog odgoja trenutno ne pokriva.

Prednosti seksualnog obrazovanja u školama

Odgođen ulazak u seksualne odnose, smanjenje rizičnog ponašanja, povećana uporaba kontracepcije, pozitivan stav o brizi za seksualno i reproduktivno zdravlje – prednosti su sveobuhvatnog seksualnog obrazovanja, zaključci su istraživanja provedenog na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Ipak, djeca i mladi informacije o seksualnosti danas uglavnom dobivaju putem web stranica i društvenih medija, a tako do njih dolaze znanstveno neutemeljene informacije i savjeti. 

Ključni razlozi za sveobuhvatnu seksualnu edukaciju

Ujedinjeni narodi i Svjetska zdravstvena organizacija navode nekoliko ključnih razloga za sveobuhvatnu seksualnu edukaciju koja je jedno od temeljnih ljudskih prava.

  1. Sveobuhvatna seksualna edukacija ne vodi ranijoj seksualnoj aktivnosti ili rizičnom seksualnom ponašanju
  2. Većina evaluacija pokazuje da seksualno obrazovanje smanjuje rizična ponašanja, potiče upotrebu kondoma i reducira broj neplaniranih trudnoća
  3. Programi koji propagiraju samo seksualnu apstinenciju pokazali su se neefikasnima
  4. Seksualno obrazovanje potiče veću brigu o seksualnom i reproduktivnom zdravlju
  5. Seksualno obrazovanje jača samosvjesnost i svijest o tjelesnoj autonomiji

Država je dužna djeci i mladima unutar sustava javnog obrazovanja pružiti informacije koje će im pomoći da čuvaju i štite seksualno i reproduktivno zdravlje i prava.  Država je dužna pružiti im znanje temeljem kojeg mogu prepoznati seksualno nasilje i na njega reagirati. Brojne kampanje posljednjih godina u Hrvatskoj i regiji pokazale su da su žene i djevojčice spremne prekinuti šutnju i progovoriti o nasilju koje doživljavaju. Red je na državi da prekine šutnju i adekvatno pristupi prevenciji seksualnog nasilja. Uvedite obvezno seksualno obrazovanje u škole i preuzmite odgovornost!

Podupiratelji Peticije:

Platforma za reproduktivnu pravdu, Pravda za djevojčice, Jedna od nas, Spasime, Građanska inicijativa STOP NASILJU Šibenik, organizacija civilnoga društva CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Ženska soba - Centar za seksualna prava, RODA - Roditelji u akciji, PaRiter, Domine, Nepokorne - grupa za nenasilje i ženska prava, Zagreb Pride, SOS Rijeka - Centar za nenasilje i ljudska prava, Zaklada Solidarna, Dugine obitelji, U dobroj vjeri…

Kontakti: Renata Ivanović (mob: 098 424 034, mail: [email protected])